NEDEN Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümünde okuyan öğrencinin, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı yakından takip etmeye istekli, olay ve olgu arasında ilişki kurup, söz konusu o olayı ve olguyu analiz edebilmesi için de sosyal bilimlerle ilgili kitap ve akademik yazıları okumaya istekli bireyler olması beklenmektedir. Sorgulayan, analiz edebilen ve sonuca ulaşmaya çalışan yapıdaki öğrenci tipi için bu bölüm biçilmiş kaftan olabilir. Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü, Siyaset nedir? Siyasetin konusu nedir? Modernite nedir? Ve toplumları nasıl Etkiler? İnsanlar Neden İtaat Eder? Demokrasi nereden nereye geldi? Siyasetin işlevi nedir? Ulus Devlet Nedir? Uluslar arası İlişkilerin Temel Dinamikleri Nedir? Küresel Güç Ne Demektir? Türkiye’nin Dış Politik Paradigmaları Nedir? Bölgesel İşbirliği Sorunsalları Nedir? Globalleşme ve Dış Politika Perspektifi Nedir? vb sorular çerçevesinde odaklanılır.

PROGRAMDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN OLANAKLAR

Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümünden mezun olan öğrenci çok geniş spektrumlu iş kollarında iş bulabilmektedir. İş bulma noktasında, kişinin yetenek ve becerileri kadar, günümüz iş dünyasının beklentilerine cevap verebilecek donanımlara sahip olmak da etkili olmaktadır. Mezunlar, devlet kademesinde ve özel sektörde iş bulabilmektedirler. Dış İşleri Bakanlığında Meslek Memuru olarak işe girmek her Uluslar arası İlişkiler mezununun hayalinde vardır. Bunun yanında, tüm kamuya ait kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetici, müfettiş, danışman vb kadrolarda işe yerleşebilmektedir. Ayrıca, İdare Mahkemelerinde Hakim olarak da yerleşmeleri mümkündür. Özel Sektörde ise, Yeni Medya sektöründe, Görsel ve Yazılı Medya, Yaratıcı Yazarlık, Tasarım, Mütercimlik, Girişimcilik, Şirketlerde orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında da iş bulma fırsatı yakalayabilmektedirler.