HALEDDİN İBRAHİMLİ

Prof. Dr. Khaladdin İBRAHİMLİ

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölüm Başkanı

haleddin.ibrahimli@avrasya.edu.tr

Mustafa Üren

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜREN

Uluslararası İlişkiler Bölümü

mustafa.uren@avrasya.edu.tr

fadime ceylan

Arş. Gör. Fadime Ayca CEYLAN

Uluslararası İlişkiler Bölümü

fadimeayca.ceylan@avrasya.edu.tr